כלי חשמלי להדליה בחממות

קלדורית ייצרה כלי זה בעבור חקלאי בעל חממות לגידול עדבניות ומלפפונים. המפרט הגדיר רוחב ואורך, דרש גם יכול הרמה לגובה מטר וחצי והעמסת ארגזי הקטיף.