מלגזה ידנית בהפעלה פניאומטית לאולם ייצור

מלגזה ידנית לנשיאה והרמת ציוד. ניבנתה במיוחד בהפעלה פניאומטית משום האיסור להשתמש במנוע חשמלי בסביבת הייצור