מריצה ממונעת

מריצה ממונעת חשמלית נבנתה לבקשת הטכניון ולפי מידות מוגדרות מראש עם יכול נשיאת משקל מוגדלת ויכולת ניווט בחללים צרים