נושא מיטות חולים

נושא מיטות חולים מתוכנן להיצמד למיטת החולה ולנייד אותה בקלות ויעילות