קלנועית להובלת מיטות בבתי חולים

קלנועית להובלת מיטות בבתי חולים מיועדת לעזור בהעברת מיטות חולים ומותאמת פיזית לתימרון קל ונוח במסדרונות ובמעליות בתי החולים בארץ