עגלה לפיזור תערובת

עגלה לפיזור תערובת בלול עופות.

כלי ייעודי שנבנה עבור לקוח בעל לול עופות פתוח. הלקוח ביקש כלי שיפרוס אריג ועליו יפזר את התערובת בפעולה אחת. מידות הכלי הינן ייעודיות ללול הקיים