עגלה ממונעת להובלת מיכלי חלב ברפת

עגלה ממונעת להובלת מיכלי חלב ברפת.

העגלה נבנתה באופן ייעודי לפי דרישות המשק ולפי צרכיו. לעגלה כושר נשיאה סטנדרטי של 700 ק"ג.

ניתן להתאים כושר נשיאה גבוה יותר לפי דרישת הלקוח

בסרטונים המצורפים תוכלו להתרשם מפעולת הכלי.