עגלת קטיף לחממות

עגלה נגררת לרמבו ומיועדת לקטיף בבתי רשת וחממות או מקומות נמוכים שטרקטור לא ניכנס אליהם. ניתן להתאימה לעגלה מנוע עצמאי במידת הצורך.