קלנועית לארבעה נוסעים

קלנועית ייעודית להובלת נוסעים מרובים. בדוגמא רואים קלדורית ל4 נוסעים עם חיפוי גשם ובלעדיו, ניתן להתאים גם ל6 נוסעים.